Skip to content Skip to footer
 1. Imenuje predsjednika i članove Vlade
 2. Imenuje Ravnatelja državne antikorupcijske i porezne agencije
 3. Raspisuje referendum
 4. Predlaže zakone
 5. Saziva sjednice Vlade
 6. Imenuje 3 suca Ustavnog suda
 7. Imenuje predsjednika Vrhovnog suda
 1. Predlažu zakone Hrvatskom saboru (20.000 građana)
 2. Iniciraju raspisivanje referenduma (200.000 građana)
 3. Biraju tri suca Ustavnog suda
 1. Hrvatski Sabor ima 51. zastupnika (1 nacionalne manjine i 1 dijaspora)
 2. Za isticanje kandidature na parlamentarnim i predsjedničkim izborima  potrebno prikupiti podršku 20.000 građana
 3. Čitav teritorij Republike Hrvatske predstavlja jednu izbornu jedinicu
 4. Izborni prag od 3%
 5. Na svim izborima glasovanje se obavlja elektronički
 6. Preferencijalno glasovanje za sve kandidate
 7. Političke stranke i nezavisne liste ne mogu se financirati iz državnog i lokalnih proračuna