Skip to content Skip to footer

Ustav Italije

Članak 71.

Građani mogu inicirati zakonodavni postupak predlaganjem zakona potpisanog od 50 tisuća birača.

Ustav Mađarske

Članak 8.

Narodna skupština će odrediti nacionalni referendum na inicijativu najmanje dvjesto tisuća birača.

Ustav Švicarske

Član 138.

Narodna inicijativa kojom se zahtijeva potpuna revizija Saveznog ustava

U roku od 18 mjeseci od službenog objavljivanja njihove inicijative, 100.000 glasača može predložiti potpunu reviziju Saveznog ustava. Taj predlog ima se podnijeti građanima na glasovanje

Ustav Makedonije

Članak 73.

Skupština je dužna raspisati referendum ako ga predloži najmanje 150.000 birača. Odluka donesena na referendumu je obvezujuća.

Ustav Slovenije

Članak 90.

Narodna skupština raspisat će referendum o stupanju na snagu zakona koji je donijela ako to zahtijeva najmanje četrdeset tisuća birača.

Ustav Republike Hrvatske