Skip to content Skip to footer

Ustav Francuske

Članak 8.

Predsjednik Republike imenuje predsjednika Vlade. Predsjednik Republike će razriješiti predsjednika Vlade kada potonji podnese ostavku Vlade. Na prijedlog predsjednika Vlade, predsjednik Republike imenuje ostale članove Vlade te ih razrješuje dužnosti.

Članak 9.

Predsjednik Republike predsjeda sjednicama Vlade

Članak 56.

Predsjednik Republike imenuje tri člana Ustavnog vijeća.

Ustav Češke

Članak 62.

Predsjednik Republike:

  • imenuje i razrješuje predsjednika Vlade i druge članove Vlade i prihvaća njihove ostavke, opoziva vladu i prihvaća njenu ostavku;

  • imenuje suce Ustavnog suda, njegovog predsjednika i potpredsjednika;

  • imenuje među sucima predsjednika i potpredsjednike Vrhovnog suda;

  • imenuje predsjednika i potpredsjednika Vrhovnog ureda za reviziju;

  • imenuje članove Vijeća za bankarstvo češke nacionalne banke;

 

Ustav Republike Hrvatske